GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA

WARSZTATY JĘZYKOWE – JĘZYK ANGIELSKI OD PODSTAW

                  Od grudnia 2005 r. do lipca 2006 r. odbyły się dwie edycje bezpłatnych warsztatów językowych – Język angielski od podstaw – dla osób bezrobotnych z terenu gminy Ogrodzieniec. W pierwszej edycji wzięło udział 16 osób, a zaświadczenia o ukończeniu warsztatów otrzymało 14 osób. Oficjalne wręczenie zaświadczeń szczęśliwie zbiegło się w czasie z 1-szą rocznicą istnienia GCI. Drugą edycję warsztatów rozpoczęło 14 osób, ale w związku z podjęciem przez znaczną liczbę osób pracy, ukończyło je tylko 8.

 Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) po 2 godziny lekcyjne. W sumie odbyły się 22 spotkania. Materiały wykorzystywane do zajęć pochodziły z książki In English (Elementary) autorstwa Peter Viney, Karen Viney. Na program warsztatów składały się między innymi następujące zagadnienia z zakresu słownictwa, gramatyki i konwersacji:

ü      od alfabetu po znaki fonetyczne mające w przyszłości ułatwić samodzielne korzystanie ze słowników;

ü      liczebniki główne i porządkowe oraz ich zastosowanie w codziennym życiu np. podczas zakupów, telefonowania, używania dat, mierzenia czasu itd.;

ü      rzeczowniki: ich zastosowanie w zdaniu, kwestia policzalności;

ü      czasowniki: począwszy od be, have got a skończywszy na czasowniku modalnym can;

ü      zasady konstrukcji zdań twierdzących, przeczących i pytających;

ü      przymiotniki oraz ich stopniowanie, rodzajniki, rodzaje i funkcje zaimków;

ü      czasy: The Present Simple Tense, The Present Continuous Tense (oraz jego wykorzystanie odnośnie przyszłości), The Past Simple Tense;

ü      konstrukcje: there + be, be + going to;

ü      bloki tematyczne:

-        Meeting people

-        Greetings

-        Food and drink

-        Talking about things

-        Have you got…?

-        Work

-        Home

-        Travel

-        Instructions

-        Can and can’t

-        Is there any water?

-        What are you doing?

-        Talking about the future

-        Was and were

-        What did you do?

Osobom, które ukończyły warsztaty życzę samych sukcesów
i zachęcam do dalszej nauki języka angielskiego.

 

Marta Szlachta

 
 
  | do góry |