GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
UNIWERSYTETY
Uniwersytet w Białymstoku
http://www.uwb.edu.pl/
Uniwersytet Opolski
http://www.uni.opole.pl/
Uniwersytet Gdański
http://www.univ.gda.pl/
  Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
http://www.uksw.edu.pl/
Uniwersytet Śląski w Katowicach
http://www.us.edu.pl/
  Uniwersytet Warszawski
http://www.uw.edu.pl/
Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie
http://www.filus.edu.pl/
  Uniwersytet Wrocławski
http://www.uni.wroc.pl/
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
http://www.uj.edu.pl/
  Uniwersytet Rzeszowski
http://www.univ.rzeszow.pl/
 
  Katolicki Uniwersytet Lubelski
http://www.kul.lublin.pl/
  Uniwersytet Szczeciński
http://www.univ.szczecin.pl/
 
  KUL-Filia w Stalowej Woli
http://www.kul.stalwol.pl/
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
http://www.uni.torun.pl/
 
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
http://www.umcs.lublin.pl/
  Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl/
 
  Uniwersytet Łódzki
http://www.uni.lodz.pl/
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
http://www.amu.edu.pl/
 
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
http://www.uwm.edu.pl/
   
 
 

| powrót | do góry |