GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
UCZELNIE TEOLOGICZNE
Chrześcijańska Akademia
Teologiczna w Warszawie
http://www.chat.edu.pl/
Papieski Wydział Teologiczny
we Wrocławiu
http://www.pwt.wroc.pl/
Papieska Akademia Teologiczna
w Krakowie
http://www.pat.krakow.pl/
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
"IGNATIANUM" w Krakowie
http://www.ignatianum.edu.pl/
| powrót | do góry |