GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
UCZELNIE PEDAGOGICZNE
Akademia Bydgoska
http://www.ab-byd.edu.pl/
Akademia Podlaska
w Siedlcach
http://www.ap.siedlce.pl/
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Częstochowie
http://www.wsp.czest.pl/
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
http://www.pap.edu.pl/
Akademia Swiętokrzyska
w Kielcach
http://www.pu.kielce.pl/
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
http://www.aps.waw.pl/
Akademia Pedagogiczna
w Krakowie
http://www.ap.krakow.pl/
   
 
 

| powrót | do góry |