GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
UCZELNIE MEDYCZNE
Akademia Medyczna w Białymstoku
http://www.amb.edu.pl/
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
http://www.umed.lodz.pl/
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
http://www.amb.bydgoszcz.pl/
Akademia Medyczna w Poznaniu
http://www.am.poznan.pl/
Akademia Medyczna w Gdańsku
http://www.amg.gda.pl/
Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie
http://www.pam.szczecin.pl/
 
  Śląska Akademia Medyczna
w Katowicach
http://www.slam.katowice.pl/
Warszawski Uniwersytet Medyczny
http://www.wum.edu.pl/
 
 
  Akademia Medyczna w Lublinie
http://www.am.lublin.pl/
Akademia Medyczna we Wrocławiu
http://www.am.wroc.pl/
 
 
  | powrót | do góry |