GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Akademia Wychwania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku
http://www.awf.gda.pl/
Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
http://www.awf.poznan.pl/
Akademia Wychowania Fizycznego
w Katowicach
http://www.awf.katowice.pl/
Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie
http://www.awf.edu.pl/
Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie
http://www.awf.krakow.pl/
Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu
http://www.awf.wroc.pl/
 
| powrót | do góry |