GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
UCZELNIE ARTYSTYCZNE
Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy
http://www.amuz.bydgoszcz.pl/
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
http://www.asp.krakow.pl/
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
http://www.asp.lodz.pl/
Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
http://www.amuz.gda.pl/
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
http://www.asp.poznan.pl/
Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
http://www.am.katowice.pl/
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
http://www.asp.waw.pl/
  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
http://cybis.asp.wroc.pl/
  Akademia Muzyczna w Krakowie
http://www.amuz.krakow.pl/
  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
w Krakowie
http://www.pwst.krakow.pl/
  Akademia Muzyczna w Łodzi
http://www.amuz.lodz.pl/
  Akademia Teatralna
w Warszawie-Wydział
Zamiejscowy w Białymstoku
http://puppet.man.bialystok.pl/
  Akademia Muzyczna w Poznaniu
http://www.amuz.poznan.pl/
 
  Akademia Muzyczna w Warszawie
http://www.chopin.edu.pl/
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
http://www.filmschool.lodz.pl/
 
  Akademia Muzyczna we Wrocławiu
http://www.amuz.wroc.pl/
  Akademia Teatralna w Warszawie
http://www.at.edu.pl/
  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
http://www.asp.gda.pl/
   
  Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach
http://www.aspkat.edu.pl/
 
 
  | powrót | do góry |