GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
CEL
Celem Gminnego Centrum Informacji w Ogrodzieńcu jest:
 • Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
  W okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 18 sierpnia 2009 roku w GCI w Ogrodzieńcu doświadczenie „pierwszej pracy” zdobywało:
  - 12 stażystów, absolwentów szkół wyższych i średnich,
  - 4 osoby odbywały przygotowanie zawodowe,
  - 19 praktykantów, w tym 6 uczniów i 13 studentów,
  - 1 osoba odbywała służbę zastępczą,
  - 1 wolontariuszka,
  - 1 pracownik,
  - 3 osoby współpracowały po zakończeniu umowy.

 

Ponadto w okresie 2005-2006 w jednostkach organizacyjnych na terenie gminy z form rynku pracy skorzystało 194 mieszkańców.
Natomiast w tym samym okresie z różnych form dla mieszkańców gminy skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymały 663 osoby.
Więcej informacji zawiera Folder informacyjno-promocyjny GCI w Ogrodzieńcu – luty 2007, ss. 6-7.
FOLDER

ABC POSZUKUJĄCEGO PRACY

1. Oferty pracy
2.
Pośrednictwo pracy
3.
Formularz osobowy
4.
Curriculum Vitae
5.
List motywacyjny

 

 • Bezpłatne usługi:
  Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu
  oferuje bezpłatne usługi i pomoc w zakresie:
  - pisania dokumentów aplikacyjnych tj.: Curriculum Vitae (CV) – życiorys, list motywacyjny – podanie o pracę,
  - drukowania, kserowania, skanowania, faxowania, wysyłania e-mailem dokumentów aplikacyjnych,
  - korzystania z Internetu, podstawowej obsługi komputera, zakładania i korzystania ze skrzynki elektronicznej (e-mail),
  - udostępniania ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, prasy i zasobów internetowych,
  - bogatej biblioteczki o tematyce różnej: praca, europeistyka, turystyka czy marketing,
  - promocji obiektów noclegowych, lokalnych firm oraz organizacji i stowarzyszeń na oficjalnych stronach internetowych gminy,
  - informacji turystycznej o gminie i regionie, innej – wyszukiwanej na potrzeby klientów.

 • Zwiększenie dostępu do informacji niezbędnych osobom bezrobotnym, zwłaszcza bezrobotnym absolwentom, będącym w okresie poszukiwania pracy, osobom podnoszącym kwalifikacje zawodowe poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz biblioteczkę GCI.

 • Upowszechnianie informacji na temat integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących europejskiego rynku pracy w ramach Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej, a także dostęp do biblioteczki europejskiej.

 • Prowadzenie programów szkoleniowych i doradczych w zakresie pomocy i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

 • Informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości (LOP).

 

 

| do góry |